Nuostatai

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija“, 2021 m.gruodžio 5d. rengia „III Saulėtekio maratoną“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.
 2.  Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje.
 3. Didinti gyventojų aktyvumą.
 4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. Didinti gyventojų aktyvumą.
 6. Populiarinti bėgimą žiemos metu.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
 3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.
 4. Užfiksuoti dalyvių bėgimo laikus, juos užprotokuoluoti ir įtraukti į oficialų renginio protokolą.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
2021 m. gruodžio 5d., Vilnius, VGTU stadionas, Saulėtekio al.28

„Saulėtekio maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

 1. Maratone –Startas 10.00;
 2. Pusmaratonyje –Startas 10.00;
 3. 12,6 km bėgime –Startas 13.00;
 4. 4,2 km bėgime –Startas 13.00;
 5. 400 m vaikų bėgimas – Startas 14.15.

V. LAIKO LIMITAS

42 km – 6val.
21 km – 3 val.
12,6 km – 2val.
4,2 km – 1 val.

VI. DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
4. Distancijos ir jų dalyviai:
• 400m „Šeimų bėgimas“– bėgimas skirtas tėveliams su vaikams, bei įvairaus amžiaus šeimoms.
• 12,6 km ir 4,2 km – rungtyse gali dalyvauti visi norintys.
• 21,1 km – rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 15 m. (gimę ne vėliau kaip 2005 metais). Norint dalyvauti jaunesniems dalyviams nei nurodyta, reikalingas raštiškas tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas.
• 42,2 km – rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 18 m. (gimę ne vėliau kaip 2002 metais – pilnamečiai asmenys). Norint dalyvauti jaunesniems dalyviams nei nurodyta, reikalingas raštiškas tėvų, globėjų arba trenerio sutikimas.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 3.  Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo grafkutes).
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
 6. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
 7. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 9. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu.

 

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens ir maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, karšta arbata, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

 

IX. APDOVANOJIMAI

42,2 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai
21,1 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai;
12,6 km ir 4,2 km rungčių apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai;
400m „šeimų bėgimas“ – visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai.

Nominacijos – taurės ir rėmėjų prizai:

 • Komanda, įveikusi daugiausia kilometrų;
 • Vyriausias dalyvis;
 • Originaliausias kostiumas;
 • Dalyvis, įveikęs savo pirmąjį maratoną;
 • Gausiausia šeima.

 

X.DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Distancija 06.01–08.31 09.01–10.31 11.01–12.02 Renginio dieną
400m 4 Eur 5 Eur 6 Eur 7 Eur
4,2 km 7 Eur 10 Eur 11 Eur 12 Eur
12,6, km 10 Eur 12 Eur 13 Eur 15 Eur
21,095 km 15 Eur 17 Eur 19 Eur 22 Eur
42,195 km 19 Eur 21 Eur 23 Eur 25 Eur

 Dalyvio startinis mokestis pervedamas į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275  arba REVOLUT +37061532233 iš kart atlikus registraciją į bėgimą.
Jei užsiregistravęs asmuo nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas.

 

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – https://www.lbma.lt/registracija/sauletekiomaratonas.
 2.  Registracija sustabdoma 2021 m. gruodžio 2 d. 22.00 val. Vėliau dalyvis registruotis galės tik renginio vietoje.
 3. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.
 4. Renginio dalyvių limitas – 500. Pasiekus dalyvių limitą registracija bus stabdoma anksčiau nustatyto termino.

 

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis, registruodamasis savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 2. Dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, amžius, lytis, klubas, miestas ir pasiektas rezultatas gali būti viešai skelbiami rezultatuose internete ir kituose informaciniuose pranešimuose apie šį bėgimą.
 3. Asmeniniai duomenys naudojami varžybų organizavimo ir administravimo tikslais.
 4. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, miestą, rezultatas nėra ištrinami ir saugomi statistikos, istoriniais tikslais.

Jei duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, dalyvis gali nesutikti su tokiu tvarkymu, informavęs el.pašto adresu maratomanija@gmail.com.

 

XV. RENGINIO PROGRAMA

8.22 – kyla Saulė

9.00 – registracijos pradžia ir numerių išdavimas

9.45 – maratono ir pusmaratonio distancijų dalyvių pašilimas

10.00 – maratono ir pusmaratonio distancijų startas

12.15 – pusmaratonio distancijos nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas

12.45 – 4,2km ir 12,6km distancijų dalyvių apšilimas

13.00 – 4,2km ir 12,6km distancijų startas

13.30 – maratono (vyrų)  ir 4,2km distancijų prizininkų apdovanojimas

14.15 – 400m

14.30 – maratono (moterų) ir 12,6km distancijų prizininkų apdovanojimas

15.00 – loterija

15.30 – renginio pabaiga

15.55 – leidžiasi Saulė

 

XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.