Nuostatai

I. BENDROJI DALIS
VšĮ „Maratomanija“ ir VBMK “Inžinerija”  2019 m.gruodžio 1d. rengia „II Saulėtekio maratoną“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje.
2. Gausinti masinių renginių kiekį Lietuvoje. Didinti gyventojų aktyvumą.
3. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

4. Didinti gyventojų aktyvumą.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS
1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
2. Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms
3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį dalyvių skaičių.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI
2019 m. gruodžio 1d., Vilnius, VGTU stadionas, Saulėtekio al.11

„Saulėtekio maratono“ metu bėgimo mėgėjai ir profesionalai galės varžytis šiose rungtyse:

 1. Maratone –Startas 10.00;
 2. Pusmaratonyje –Startas 10.00;
 3. 12,6 km bėgime –Startas 13.00;
 4. 4,2 km bėgime –Startas 13.00;
 5. 400 m vaikų bėgimas – Startas 14.00.

LAIKO LIMITAS

42 km – 6val.
21 km – 3 val.
12,6 km – 2val.
4,2 km – 1 val.

Varžybų dieną 16.00 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas.

VI. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užsiregistravę, pasitikrinę sveikatą ir susipažinę su bėgimo nuostatais. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų.
  2. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
  3. Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
  4. Distancijos ir jų dalyviai:
  • 400 m „vaikų bėgimas “– bėgimas skirtas šeimoms ir vaikams.
  • 12,6 km ir 4,2 km – rungtyse gali dalyvauti visi norintys.
  • 21 km- rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 15 m. (gimę ne vėliau kaip 2004 metais).
 • 42 km- rungtyje gali dalyvauti asmenys ne jaunesni kaip 18 m. (gimę ne vėliau kaip 2001 metais – pilnamečiai asmenys).

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI
1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 3 Eur. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
3. Kiekvienas dalyvis varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje (rekomenduojama turėti savo grafkutes).

4.Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę bus diskvalifikuojami.
6. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
7. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant marškinėlių. Jeigu mikroschema nebus pritvirtinta tinkamai, dalyvio laikas nebus fiksuojamas ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.
8. Varžybų dalyviams nors kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
9. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
10. Renginio organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ar sveikatos sutrikimus, patirtus bėgimo metu. Dalyviai privalo pasitikrinti sveikatą.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE
Trasoje bus įrengta vandens ir maitinimo stotelė, kurioje varžybų metu dalyviams bus dalinami gėrimai – vanduo, Cola, gaivieji gėrimai, karšta arbata, vaisiai, sausainiai, užkandžiai.

IX. APDOVANOJIMAI

42 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai
21 km rungties apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai;
13,2 km ir 4,2 km rungčių apdovanojimai:
• 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys – rėmėjų prizai, taurės, medaliai;
• Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką – atminimo medaliai;
400m „vaikų bėgimas“

 • Visiems įveikusiems distanciją – atminimo medaliai.
 • Vyriausiam dalyviui, originaliausiam kostiumui – atminimo taurės

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Distancija 09.27–09.30 10.01–10.31 11.01–11.28 Renginio dieną
400m 3 Eur 4 Eur 5 Eur  6Eur
4,2 km 5 Eur 7 Eur 9 Eur 11 Eur
12,6 km 7 Eur  9Eur 12 Eur 14 Eur
21,095 km 11 Eur 13 Eur 16 Eur 18 Eur
42,195 km 13 Eur 15 Eur 18 Eur 20 Eur

 Dalyviams turintiems 70 ir daugiau metų – registracija į visas distancijas nemokama!!!

Dalyviams su negalia – registracija nemokama!!!

Dalyvio startinis mokestis pervedamas per Paysera sistemą arba į VšĮ „Maratomanija“ atsiskaitomąją sąskaitą SWED banke – LT39 7300 0101 5760 4275  iš kart atlikus registraciją į bėgimą. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!
Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS
1. Visi dalyviai gali registruotis interneto svetainėje – https://www.sauletekiomaratonas.lt/registracija
2. Registracija sustabdoma 2019 m. lapkričio 29 d. 24.00 val.

3. Vėliau dalyviai galės registruotistik starto vietoje. Renginio dieną startinis mokestis didesnis!
4. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs starto mokestį, įtraukiamas į starto protokolą.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bėgimo organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų taisykles.